Thuis in middenhof

Inschrijven

Wij verzoeken u dit formulier te versturen. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging.

Onderstaand formulier is ook in Word formaat in te vullen. Download hier het formulier.

Reglement inschrijving Middenhof
Door het invullen en inleveren van dit inschrijfformulier verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met onderstaande reglement.

  • Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
  • Per huishouden wordt niet meer dan één origineel ingevuld inschrijfformulier gehonoreerd, dubbele inschrijvingen worden niet meegenomen in de toewijzing.
  • De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, hetgeen inhoudt dat uitsluitend de op dit formulier vermelde aanvrager(s) op het opgegeven woonadres voor het/de voorkeursnummer(s) in aanmerking kan/kunnen komen.
  • In verband met de wet AVG maken wij u er op attent dat uw gegevens uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de, op dit moment, bij het project betrokken partijen, waaronder Lont, Makelaardij Hoekstra en de Rabobank.
  • Deze inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als verkoper verplichten zich niet tot de (ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan deze inschrijving geen rechten ontlenen.